Overal ochranný TYCHEM C

Neohodnotené
 
Zväčšiť
 

Ochranný overal TYCHEM C

Materiál: 100% polyetylén TYVEK, polymérová vrstva, netkaná textília

Veľkosť: L - 3XL

Farba: žltá

Normy: EN 14605+A1; EN 13034+A1; EN ISO 13982-1; EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

  • antistatický
  • prelepené švy
  • kategória III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
  • ochrana proti vode, anorganickým chemikáliám, azbestu a prachu

 

Piktogramy:  piktogram typ 3++  piktogram typ 4 +  piktogram kadička+  piktogram tuhé častice  piktogram radioaktívna kontaminácia+  piktogram blesk  piktogram infekčné činitele+

Dostupnosť Zvoľte variant Na objednávku Na objednávku Na objednávku Na objednávku
Veľkosť
Cena €21,08 €21,08 €21,08 €21,08 €21,08 bez DPH
€25,30 €25,30 €25,30 €25,30 €25,30    
Kód tovaru 116000315094 116000315095 116000315096 116000315097 Zvoľte variant
Značka Canis
Kategória Odevy
 

Ochranné odevy sú rozdelené do skupín, ktoré vznikli podľa rôznych typov ochrany, spravidla pre každú z týchto skupín je platná jedna alebo viac noriem. Referenčná norma, ktorá sa nepoužíva samostatne, ale iba v spojení s ďalšou normou je EN 340-STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701). Norma stanovuje všeobecné požiadavky na ochranné vlastnosti ako: ergonómia, neškodnosť, označovanie veľkostí, starnutie, kompatibilita a označovanie ochranných odevov a na informácie, ktoré má dodať výrobca s ochranným odevom.

Norma: EN 340-STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701)

Na ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám - tzv. protichemické odevy, sa vzťahujú normy EN 14605 - STN EN 14605+A1:2009-11 (83 2736).

Norma: EN 14605 - STN EN 14605+A1:2009-11 (83 2736)

piktogram kadička+  piktogram typ 3+  piktogram typ 4

Norma stanovuje funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (TYP 3) alebo sprejotesnými (TYP 4) spojmi, vrátane súčastí odevu, ktoré chránia iba časti tela (TYP PB).

Táto norma špecifikuje minimálne požiadavky na tieto typy protichemických ochranných odevov pre obmedzené alebo opakované použitie.

Tabuľka typov

TYP 3

odev nepriepustný voči kvapalinám

odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči kvapalinám medzi jednotlivými časťami odevu

TYP 4

odev nepriepustný voči rozstreku

odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči rozstreku medzi jednotlivými časťami odevu

 

Na ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám sa vzťahuje norma EN 13034 - STN EN 13034+A1, ktorá stanovuje funkčné požiadavky pre tieto ochranné odevy zabezpečujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám t. j. prostriedky typu 6 a typu PB.

Norma: EN 13034 - STN EN 13034+A1

 piktogram kadička+

Táto norma stanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím na ochranu proti chemickým látkam (ochranné prostriedky typu 6). Protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade potenciálneho vystavenia ľahkého rozstreku kvapalných aerosólov alebo ak ide o rozstrek malého objemu pri nízkom tlaku, pri ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti prieniku kvapaliny.

Na ochranné odevy proti tuhým časticiam sa vzťahuje norma EN 13982-1 - STN EN ISO 13982-1. V časti 1 sú obsiahnuté funkčné požiadavky   ochranné odevy proti chemikáliám, zabezpečujúce ochranu celého tela proti vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam - odevy typu 5.

Norma: EN 13982-1 - STN EN ISO 13982-1

piktogram tuhé častice

Táto norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, ktoré predstavujú odolnosť proti prieniku vzduchom sa šíriacich tuhých častíc - typ 5.

Norma EN 1073 - 2 - STN EN 1073-2 sa vzťahuje na ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácií. V časti 2 sú obsiahnuté požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácií rádioaktívnymi časticami.

Norma: EN 1073 - 2 - STN EN 1073-2

piktogram radioaktívna kontaminácia+

Táto norma sa zaoberá požiadavkami a skúšobnými metódami, ktoré sa týkajú nevetraných ochranných odevov proti rádioaktívnej kontaminácií vo forme čiastočiek. Pri čom sú tieto ochranné odevy rozdelené do tried na základe nominálneho ochranného faktora t.j. pomer medzi koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vzduchu prostredia a koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vnútri oblečenie, určeného v porovnaní s celkovým únikom v smere do vnútra, t.j. pomer medzi koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vnútri oblečenia a vo vnútri skúšobnej komory.

Tabuľka tried

TRIEDA

NOMINÁLNY OCHRANNÝ FAKTOR

TRIEDA I

5

TRIEDA II

50

TRIEDA III

500

 

Na ochranné odevy rozptyľujúce elektrostatický náboj, elektrostatické vlastnosti sa vzťahujú normy EN 1149-STN 1149-5. V časti 5 sú obsiahnuté požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu.

Norma: EN 1149-5:2008 - nahradzujúca norma: STN EN 1149-5:2019-04 (83 2709)

 piktogram blesk

Táto norma stanovuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov rozptylom elektrostatických nábojov za účelom zamedzenia zápalných výbojov.

Na to aby takýto ochranný odev však plnil svoj účel musí byť správne zapnutý a musí trvale pokrývať všetky materiály nespĺňajúce normy počas normálneho používania vrátane ohýbaní sa a pohybov. Tieto požiadavky môžu byť nedostatočné v prostredí obohatenom kyslíkom, po tom čo sú zhodnotené riziká, môže dôjsť k situácií, že takýto ochranný odev s rozptylom elektrostatických nábojov nie je dostatočný.

Ide o špecifikovanie materiálov a konštrukčné požiadavky pre tento druh ochranných odevov, aby sa zabránilo vzniku iskier a náhodnému elektrickému šoku vznikajúcemu akumuláciou elektrického náboja v tele, táto norma však nie je vhodná na ochranu proti elektrickému napätiu v sieťach.

Samozrejme spolu s týmto ochranným odevov je potrebné použiť aj ochrannú antistatickú obuv.

Na ochranné odevy proti infekčným činiteľom ako sú baktérie, vírusy a iné sa používa norma EN 14126 - STN EN 14126, kde sú obsiahnuté požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy.

Norma: EN 14126 - STN EN 14126

piktogram infekčné činitele+

Táto norma sa vzťahuje na opätovne používateľné ochranné odevy určené na špeciálny účel, ktorý zabezpečuje ochranu proti infekčným činiteľom. Písmeno "B", ktoré sa priraďuje k normám, ktoré sa týkajú ochranného oblečenia proti chemickým látkam sa pridáva za typ oblečenia: TYP 6 - B, TYP 5 - B, TYP 4 - B, TYP 3 - B.

Materiál "polyetylén": polymér získaný polymerizáciou etylénových molekúl. Ide o látku s dobrou odolnosťou voči chemickým látkam, veľkou stabilitou. Ide o materiál, ktorý sa ľahko recykluje. Polyetylén je klasifikovaný podľa hustoty. PEBD (nízka hustota) je ohybný plast, ktorý sa používa na popruhy do prílb. PEHD (vysoká hustota) je tvrdý plast, ktorý sa používa na škrupinu prílb. Vlákno PEHT (vysoká pevnosť) sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami a najmä voči prerezaniu.

Materiál "netkaná textília": netkané látky sa používajú na výrobu množstva výrobkov ako napríklad: jednorázové oblečenie, interiérové prikrývky, spacie vaky, prostriedky na utieranie, výstuhy, podšívky šiat, atď. Existujú tri výrobné postupy plátov z netkaných látok: 1. suchý spôsob - priame využitie vlákien hneď pri výstupe z česačky na tvorbu celistvých plôch. 2. vlhký spôsob - používa sa podobný spôsob ako spôsob na výrobu papiera. 3. tavenie - syntetické vlákna sa napínajú pri teplom prúde vzduchu a potom sa tvarujú.

Polymér: ide o pomenovanie reťazca molekúl, ktoré predtým ako sa roztavia a premenia na nite, musia prejsť procesom na výrobu syntetických vlákien. Polymerizácia je proces, prostredníctvom ktorého sa vyrábajú polyméry naviazaním malých molekúl do molekúl, ide o chemický postup vďaka ktorému sa živice alebo plasty teplom nanášajú na textilné látky.

Veľkostná tabuľka   (klik)

Značka Tyvek
Zaradenie I. Unisex

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Systém kvality každoročne potvrdzujeme certifikáciou podľa STN EN ISO 9001:2008.

V našom sortimente nájdete pracovné odevy, pracovnú obuv, rukavice, tovar pre prácu vo výškach, ochranu zraku, sluchu, hlavy a oblečenie pre voľný čas. Ťažíme zo svojich dlhoročných skúseností s priamym dovozom tovaru z ázijských krajín, vyvíjame a produkujeme vlastný voľnočasový a pracovný sortiment pod značkou CXS. Sme tiež autorizovaným distribútorom niekoľkých prestížnych európskych značiek ako 3M, ANSELL, BESTARD, DUPONT, KIMBERLY CLARK, MAPA, OKULA, PROHELM, PROTEKT, ATLAS. To všetko je doplnené o vlastnú zákazkovú výrobu pracovných odevov a potlačí podľa priania zákazníka.