Bison Epoxy Universal 24ml

Kód: 90011
€8,30 / ks €6,92 bez DPH €34,58 / 100 ml
Skladom (6 ks)
Môžeme doručiť do:
21.6.2024

Detailné informácie

Podrobný popis

  • Vysoká konečná pevnosť 170 kg/cm2.
  • Otvorená doba spracovania 90 minút.
  • Odoláva vode, vlhkosti, olejom, rozpúšťadlám, riedeným kyselinám a lúhom.
  • Tepelná odolnosť od -50 °C do +80 °C.
  • Manipulačná pevnosť po 7 hodinách.
  • Vytvrdnutie po 24 hodinách.
  • Vypĺňa škáry a trhliny
  • Po zatvrdnutí ho možno pretierať.

ROZSAH POUŽITIA:

Je vhodné na lepenie kovov, dreva, drevotriesky, termosetov, tvrdého PVC, laminátov, keramiky, porcelánu, skla, betónu, kameňa, mramoru, gumy, penového polystyrénu, niektorých umelých hmôt (umakart, polyester, bakelit) a i. so sebou, tak aj navzájom. Nie je vhodné na lepenie PP, PE, teflónu a silikónu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pracovná teplota je +5 ° až +35 °C. Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. Odstráňte uzáver dvojstriekačky. Vytlačte plnidlo a tvrdidlo v objemovom pomere 1 : 1 (dva rovnaké prúžky) a riadne premiešajte. Spracovateľnosť lepidla je 90 minút pri izbovej teplote. Lepidlo naneste jednostranne, pri drsných a poréznych materiáloch obojstranne, oba povrchy pritlačte k sebe a zafixujte (pomocou svoriek alebo pásky). Konce riadne očistite a uzavrite (uzáver je nutné vylomiť z piestov dvojstriekačky). Skladujte v suchu a chlade.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Odolnosť voči vlhkosti: dobrá Teplotná odolnosť: od -50 ° C do +80 ° C Odolnosť voči chemikáliám: dobrá Plniaca schopnosť: dobrá

Bezpečnostné upozornenie

 
x
x
x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu priemerná molekulová hmotnosť ≤700; formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom a fenolom; Mastné kyseliny, c18-nenasýtené, diméry, polyméry s olejovou zložkou; Tetraetylpentamín H315 - Dráždi kožu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: