Bison Car Mirror 2ml

Kód: 90030
€11,10 / ks €9,25 bez DPH €555 / 100 ml
Skladom (3 ks)
Môžeme doručiť do:
10.2.2023

Veľmi pevné špeciálne transparentné lepidlo na lepenie spätných zrkadiel na bezpečnostné sklo.

Sada je určená na prilepenie dvoch spätných zrkadiel (obsahuje 2x mriežku a lepidlo).

Detailné informácie

Podrobný popis

Lepidlo je určené na lepenie zrkadiel, ktoré majú kovovú pätku. Pokiaľ lepíte zrkadlo s plastovou pätkou, použite BISON CAR TAPE. Odoláva teplotám od -50 °C do + 150 °C.

ROZSAH POUŽITIA:

Spätné zrkadlá s kovovou pätkou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. Označte si lepené miesto na bezpečnostnom skle. Vystrihnite mriežku na rozmer pätky spätného zrkadla. Na pätku spätného zrkadla naneste dostatočné množstvo lepidla a priložte drôtenú mriežku. Spätné zrkadlo pritlačte na označenú časť bezpečnostného skla a fixujte minimálne 1 minútu. Lepený spoj dosiahne manipulačnú pevnosť po 15 minútach a funkčnú pevnosť po 72 hodinách. Nevytvrdené lepidlo odstráňte acetónom, vytvrdnuté lepidlo iba mechanicky. Skladujte v suchu a chlade.

DÔLEŽITÉ:

Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +10°C.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: metakrylová kyselina, monoester s propán-1,2-diolom; akrylová kyselina; neopentyl glycol propoxylát diacrylát; 2'-fenylacetohydrazid H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: